Gränslös lyrik

Transnationella och flerspråkiga linjer

i nordisk poesi

3 oktober 2019, 14–17.30, LOKAL: SAL B339, LUX, Helgonavägen 3, Lund

Hjärtligt välkommen till ett öppet symposium om hur språk blandats och blandas i nordisk poesi.

14.00

Karin Nykvist, Lund: Gränslös lyrik i Norden. En poetik och ett forskningsfält.

Louise Mønster, Aalborg: Flersproglige strategier i skandinavisk sci-fi-poesi

Eva Lilja, Göteborg: Ett kväde utan gränser. David Vikgren versus Antti Keksi

15.30 Paus

16.00

Hadle Andersen, Helsingfors: Fleirspråklege innslag i den tidlege modernismen.

Peter Stein Larsen, Aalborg: Apollinaire, Mallarmé, Pound og Eliot i nordisk samtidslyrik”